skstps.zoom-a.com

PORTAL SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TUNJONG, 02400 BESERI, PERLIS. TELEFON/FAX NO: 04-9382330 / 04-9385106


| LAMAN UTAMA | KATA ALU-ALUAN | WAWASAN | MAKLUMAT SKST | LAGU | STAF AKADEMIK | STAF SOKONGAN | PENGURUSAN & PENTADBIRAN | HEM | KOKURIKULUM | KEJAYAAN | PEPERIKSAAN & PENILAIAN | PERATURAN | PIBG | PERSEKOLAHAN | BADAN KEBAJIKAN | DOWNLOAD | BUKU PELAWAT |

WAWASAN SEKOLAH KITA

FALSAFAH PENDIDIKAN

PELAN STRATEGIK

OBJEKTIF PENDIDIKAN

VISI, MISI & MATLAMAT

"Hebat dan dihormati menjelang Tahun 2011"

 • Mengajar akademik seperti dalam sukatan
 • Mengcungkil dan menggilap kemahiran dalam Ko Kurikulum
 • Menekankan amalan nilai-nilai murni sejagat
 • Menerapkan jatidiri dan kepimpinan
 • Menekankan kepatuhan pada Negara dan Pencipta

MATLAMAT

 • Mewujudkan untuk pelajar-pelajar yang berpotensi terutamanya dari kawasan luar bandar bagi mendapatkan pendidikan dengan kemudahan  yang teratur, sempurna dan terkini dalam iklim persekolahan yang kondusif.
 • Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui pendedahan hidup bermasyarakat sarwajagat.
 • Melahirkan insan dan warganegara yang bertanggungjawab, berilmu, beriman dan beramal sesuai dengan nilai-nilai hidup masyarakat Malaysia.
 • Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kemampanan sahsiah yang mampu menghadapi alam remaja.
 • Melahirkan kesedaran kepada seluruh warga SKST supaya dapat menghayati matlamat kecemerlangan SKST.
 • Mengujudkan warga SKST yang mengamalkan budaya penyayang.
 • Melahirkan kejituan semangat patriotisme di kalangan pelajar SKST.
 • Menghasilkan pelajar-pelajar yang dapat menguruskan kerja-kerja dengan cekap, pantas, tepat dan bijaksana.
 • Menjayakan program pendidikan rendah yang berorientasikan penguasaan 3M (menulis,membaca dan mengira) serta kemahiran ICT bagi memenuhi tuntutan Wawasan 2020.


PIAGAM PELANGGAN

Kami berikrar, sentiasa berusaha ke arah kecemerlangan melalui pencapaian akademik dan kokurikulum.

Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan disamping persekitaran yang bersih, indah dan selesa.

Seiring berjuang  mendukung wawasan pendidikan negara ke arah melahirkan masyarakat berbudaya kreatif dan saintifik.

Tabah memikul tanggungjawab mendidik masyarakat pelajar agar berketrampilan, berdaya saing dan bermoral tinggi.

Sedia bekerjasama dengan ibu bapa dan masyarakat serta menjalinkan hubungan yang harmonis demi kebaikan bersama.

Prihatin terhadap masalah dan disiplin pelajar serta sentiasa berusaha untuk menanganinya.


MOTTO


Disclaimer: Sekolah Kebangsaan Seri Tunjong, Beseri, Perlis tidak bertanggungjawab di atas sebarang risiko samada kerosakan atau kemusnahan yang di akibat oleh penggunaan website ini

Dikemaskini oleh webeditor pada:  20 Oktober 2010


Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia

Pelawat: